powrót do strony głównejStrona Główna DelikatesyNasze sklepy kwiaciarniaKwiaciarnia RestauracjaRestauracja SerwisSerwis
Firma Gama to przede wszystkim nasi klienci. To dla Was stale rozwijamy się i podnosimy jakość naszych usług. Mamy nadzieje, że przygotowane przez nas promocje uczynią tę współpracę jeszcze bardziej owocną.

Wniosek o wydanie karty stałego klienta oraz regulamin:
Zbieraj punkty na naszej KarcieStałego Klienta:

Honorujemy również większość bonów towarowych i karty płatnicze: Szanowni Państwo, Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PPHU "GAMA" SPÓŁKA JAWNA RURARZ D., RUTKOWSKI W. I SPÓŁKA Załącznik do niniejszego pisma stanowi dokument zawierający szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez PPHU "GAMA" SPÓŁKA JAWNA RURARZ D., RUTKOWSKI W. I SPÓŁKA, z którego treścią należy się zapoznać: REGUŁY PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH PPHU "GAMA" SPÓŁKA JAWNA RURARZ D., RUTKOWSKI W. I SPÓŁKA,  NR KRS 0000040945; NIP: 8231430 704  dotyczące Państwa danych osobowych realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) PPHU "GAMA" SPÓŁKA JAWNA RURARZ D., RUTKOWSKI W. I SPÓŁKA,  NR KRS 0000040945; NIP: 8231430704    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU "GAMA" SPÓŁKA JAWNA RURARZ D., RUTKOWSKI W. I SPÓŁKA, w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 5, 08-300 Sokołów Podlaski,  NR KRS 0000040945; NIP: 8231430704 (zwany dalej Administratorem). 2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu: a. rejestracji Klienta, wystawienia Karty Klienta GAMA, oraz umożliwienia dokonania zakupów z użyciem Karty Klienta, rozliczenia z tytułu posiadania Karty Klienta, organizacji zakupów, zakładania i utrzymania konta Klienta, wystawienia faktury lub paragonu, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, b. wykonania umowy zawartej z Państwem, a także na podstawie przepisów prawa (np. w zakresie danych niezbędnych do wystawienia faktury). Państwa dane przetwarzamy także dla realizacji tzw. prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie Państwu możliwości dokonania zakupów, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, umożliwienie dokonania płatności różnymi kanałami, dochodzenie lub ochrona przed roszczeniami, archiwizowanie dokumentów, c. świadczenie usług, dostawy i sprzedaży towarów w zakresie działalności PPHU "GAMA" SPÓŁKA JAWNA RURARZ D., RUTKOWSKI W. I SPÓŁKA, w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 5, 08-300 Sokołów Podlaski,  NR KRS 0000040945; NIP: 8231430704 (w wypadku jej zawarcia) - podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy, d. Marketingu świadczenia usług, dostawy i sprzedaży towarów administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda, e. Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków, f. Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług, dostawy i sprzedaży towarów w zakresie działalności administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny), 1. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 1. Podanie przez Państwa danych jest: a. dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenie usług, dostawy i sprzedaży towarów w zakresie działalności (w wypadku woli jej zawarcia) , b. całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym. 1. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. 1. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu: a. wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego b. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług instytucjom, organom, podmiotom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym oraz podwykonawcom administratora (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym, informatycznym, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców. c. przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług, dostawy i sprzedaży towarów w zakresie działalności przez Administratora, d. obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody. 1. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie: a. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, b. Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, c. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody. 1. Państwa dane osobowe będą nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych. 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania. 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji poprzez adres e-mail: pphugama@wp.pl 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).